Boşanma və sonrakı əmlak bölgüsü üzləşməli olduğum ən problemli və ziddiyyətli işlərdən biridir. Əmlakın bölünməsi ilə bağlı əsas müddəalar Ailə Məcəlləsinin 36-ci maddəsində və mülki məcəllənin 225-cı maddəsində qanunvericiliklə təsbit edilsə də, bu, çətinliklərin sayını azaltmır. Qanuna görə, əldə edilmiş əmlak birgə bölünür. Bir çox çətinliklər bölünə bilən və bölünə bilinməyən əmlakını müəyyənləşdirməyə ehtiyac yaradır. Nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. Lakin bir neçə istisnalar var, məsələn əgər əmlak şəxsi mülkiyyətdirsə və bölünə bilməzsə:

– ər (arvad) tərəfindən hədiyyə olaraq alınmış və ya hədiyyə olaraq alınmış vəsaitlə əldə edildiyi əmlak;

– vərəsəlik qaydasında aldığı əmlak;

– nikaha girənədək ər-arvaddan hər birinə mənsub olmuş əmlak;

– boşanmadan sonra aldığı əmlak.

Bundan əlavə, şəxsi istifadədə olan mülkiyyəti, məsələn, geyim, ayaqqabı, şəxsi gigiyena əşyaları və s. bölünmür.

Uşaqlara məxsus olan və ya onların istifadəsi üçün əldə edilmiş əmlak, məsələn, geyim, musiqi alətləri, uşaq kitabları, məktəb ləvazimatları və s. bölünmür. Həmçinin uşağın adına açılmış  bank hesabında olan pul vəsaitləri bölünə bilməz.

Bölünə bilən əşyalar:

-daşınmaz əmlak (mənzil, qaraj, ev, torpaq sahəsi);

– daşınar əmlak (avtomobil, yaxta, Mototexnika daxil olmaqla);

-məişət texnika;

– kommersiya, əmək, investisiya və ya intellektual fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlər;

– müxtəlif investisiya fondlarında qiymətli kağızlar və paylar;

-bank əmanətləri;

-zinət əşyaları, daş-qaş, zinət əşyaları.

Əsas şərt: əmlak nikah zamanı əldə edilmiş olsun. Əmlakın bölünməsi zamanı nəzərə alınmalıdır ki, bölünmə sazış əsasında, mübahisə olduqda isə məhkəmə vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.