Dələduzluq cinayəti.

Dələduzluq iqtisadi sahədə ən geniş yayılmış cinayətlərdən biri olmaqla, cinayət məsuliyyəti və cəzası AR Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur.

Əldə etdiyim rəsmi-statistik məlumata görə, dələduzluq cinayəti üzrə 1993-cü ildə məhkum olunanların sayı 168 nəfər, 2019-cu ildə 778 və pik dövrü 2016-2017-ci illərə təsadüf etməklə 1350 nəfər təşəkil edir.

https://www.stat.gov.az/source/crimes/az/009_1.xls

Dələduzluq haqqında çoxsaylı araşdırma və məlumatlara baxmayaraq, vətəndaşların çoxu buna görə cinayət məsuliyyətinin xüsusiyyətlərini bilmirlər.

CM-nə əsasən, dələduzluq etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmədir.

Beləliklə, cinayət qanunu iki şərti qeyd edir:
1. Özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə;
2. Etibardan sui-istifadə və ya aldatma yolu ilə.

Qeyd etmək lazımdır ki, dələduzluqla əmlak hüququ ələ keçirmə spesifikliyi ondan ibarətdir ki, onu törədən şəxs aldatma və ya etibardan sui-istifadə etməklə əmlakı ələ keçirmir, yalnız ona hüquq əldə edir.

Əmlakın ələ keçirilməsi isə, məsələn, bir şəxs özünü geniş təcrübə və imkanlara malik biri kimi təqdim edib turizm sahəsində həyata keçirəcəyi işlərə sərmayə şəklində pul qoyacağı halda gələcəkdə əldə olunacaq gəlirdən yüksək məbləğ verəcəyinə dair yalan məlumat ilə digər şəxsi aldatmaqla vəsait ələ keçirir. Pul təqsirkarın və ya üçüncü şəxsin sahibliyinə keçdiyi və istədikləri kimi sərəncam vermək və ya ondan istifadə etmək imkanı yarandığı andan dələduzluq cinayəti başa çatır.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.